Pressupost Club 2017/2018.

La llei de transparència d’Espanya és una norma que té com a objectiu reforçar el dret de ciutadanes i ciutadans a accedir a la informació sobre activitats públiques.

El seu nom complet és Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el 10 de desembre de 2013.

Seguint el camí marcat per la Llei de Transparència us deixem Còpia del pressupost del Club de la present Temporada 2017/2018.